Skip to main content
Icon Contact

กลุ่มบริษัท motan กับอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่

motan ดำเนินการปรับภาพลักษณ์องค์กรอย่างครอบคลุมในฐานะส่วนหนึ่งของการออกแบบภาพลักษณ์องค์กร ในโอกาสแห่งการฉลองวาระครบรอบ 75 ปี กลุ่มบริษัท motan ขอนำเสนออัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ บริษัทแสดงออกถึงอัตลักษณ์ขององค์กรที่สดใหม่และโปร่งใสด้วยโลโก้ใหม่ สโลแกนใหม่ และกลยุทธ์แบบ 2 แบรนด์ซึ่งเริ่มใช้กับซุ้มแสดงสินค้าที่ออกแบบใหม่ในงานแสดงสินค้า K 2022

Carl Litherland ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัท motan อธิบายว่า "สิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าและพนักงานของเราก็คือเราจะยังคงรักษาโครงสร้างการจำหน่ายสินค้าให้เป็นเหมือนเดิมต่อไป และอัตลักษณ์แบรนด์จะไม่มีผลทางองค์กรต่อโครงสร้างขององค์กร"

ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายแบรนด์ให้ครอบคลุมตลาดที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เราทำการปรับแก้ชื่อบริษัทให้เป็นมาตรฐานและเรียบง่ายขึ้น โดยหลักการแล้ว บริษัทลูกทั้งหมดในกลุ่มจะดำเนินการภายใต้ชื่อ "motan" ส่วนบริษัทแม่จะยังคงใช้ชื่อ motan holding gmbh ต่อไปโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Konstanz ตอนนี้เรามีโครงสร้างที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะปรับทิศทางการดำเนินงานและการวางตำแหน่งของบริษัทให้สอดคล้องกัน ตลอดจนแสดงให้โลกภายนอกเห็นว่าเราเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสสูง

ดังนั้นคำว่า "colortronic" จะไม่ปรากฏอยู่ในชื่อบริษัทอีกต่อไป ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว แบรนด์ motan เปิดตัวสินค้าภายใต้ชื่อ colortronic เป็นครั้งสุดท้าย และกระบวนการบูรณาการที่กินเวลายาวนานถึง 15 ปีก็สิ้นสุดลง ในช่วงเวลานี้ บริษัทลูกทั้งหมดเติบโตไปพร้อมกันทั้งในด้านวัฒนธรรมและองค์กรในฐานะกลุ่มบริษัท Litherland เน้นว่าหน่วยงานด้านการจัดจำหน่ายและการบริการ รวมทั้งศูนย์เทคนิคที่สาขาในเมือง Friedrichsdorf จะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปตามปกติ

ความชัดเจนและความเรียบง่ายสะท้อนให้เห็นในการตั้งชื่อบริษัทในอนาคตด้วย ตามที่ Litherland อธิบายไว้โดยยกตัวอย่างบริษัท Bolder Automation GmbH ในเมือง Limburg ที่ motan เข้าซื้อกิจการในเดือนกรกฎาคม 2021 บริษัทนี้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "motan extrusion engineering gmbh" และผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท motan โดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการรวมผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้เข้าไปในรายการสินค้าของ motan ด้วย สิ่งสำคัญก็คือสถานประกอบการของบริษัท motan extrusion engineering gmbh ยังคงอยู่ในเมือง Limburg เหมือนเดิม

บริษัทลูกในเครือมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการสร้างอุปกรณ์ควบคุมสำหรับกระบวนการต่อเนื่องในอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเน้นไปที่ระบบการอัดรีดและการเป่าขึ้นรูป ส่วนหน่วยงานด้านการจัดจำหน่ายจะดูแลเรื่องการขายต่อไปเหมือนเดิม

นอกจากนี้ motan ยังได้ทำการจัดระเบียบรายการสินค้าใหม่อีกด้วย กลยุทธ์แบบ 2 แบรนด์ที่จะใช้ในอนาคตประกอบด้วยแบรนด์ "motan" ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมที่ผลิตโซลูชันระบบตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า และแบรนด์ "swift" ที่มีสินค้ารายการเดี่ยวๆ รวมทั้งโซลูชันมาตรฐานต่างๆ ในงานระบบที่สามารถสั่งซื้อและจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว

การกำหนดกลยุทธ์แบบ 2 แบรนด์จะมีการเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ swift ควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตาม สายการผลิตต่างๆ ในระดับที่สูงกว่า (การป้อนและการผสม การอบแห้ง การลำเลียง ตลอดจนการจัดการและการควบคุม) จะยังคงเป็นเหมือนเดิม สำหรับเทคนิคการใช้งาน motan จะยังคงครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญที่สุดของการแปรรูปพลาสติกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการฉีดขึ้นรูป การอัดรีด การเป่าขึ้นรูป และการผสมสีเม็ดตัด

นอกจากการใช้งานแล้ว motan ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพแบบ motan ที่ได้รับการรับประกัน และวัฒนธรรมแบบ motan ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการดูแลเสมอมา ซึ่งวัฒนธรรมของเรานั้นเกี่ยวข้องกับทั้งการดูแลลูกค้าและการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมถึงวัฒนธรรมภายในองค์กรของเราด้วย

 

"Zero Loss" (ไม่มีการสูญเสีย) – เป็นสโลแกนใหม่ที่เน้นเรื่องความยั่งยืน

ความยั่งยืนหยั่งรากลึกในปรัชญาบริษัทของ motan มาอย่างยาวนาน หนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นจุดมุ่งเน้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา

หากจะอธิบายสโลแกนใหม่ "Zero Loss" ให้สั้นกระชับก็คือ นอกจากความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองวัสดุหรือพลังงานด้วยการใช้ระบบที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมแล้ว "Zero Loss" ยังครอบคลุมถึงประเด็นอื่นๆ อีกมากมายด้วย ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ความพร้อมของโรงงานเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อระดับความสามารถในการผลิต ซึ่งต้องการทั้งการบริการและโซลูชันทางเทคนิคที่เปี่ยมนวัตกรรม ซึ่งได้แก่ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในห่วงโซ่กระบวนการ หรือการใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะในระบบเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น motan จะดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่คำนึงถึงอนาคตตามนโยบาย "Zero Loss" ต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม