Skip to main content
Icon Contact

การเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล การเปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และความยั่งยืน ไม่ได้เป็นเพียงหัวข้อที่กำลังมาแรงในอุตสาหกรรมสาขานี้ แต่ยังเป็นจุดมุ่งเน้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น และการเปิดหูเปิดตาให้แก่ลูกค้าของเรา

พลาสติกถูกมองว่าเป็นวัสดุที่มีนวัตกรรมสำหรับอนาคตมานานแล้ว แต่การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูงอย่างประหยัดและการสร้างการจัดการที่ยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าต้องการองค์ความรู้ ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโลกผลิตภัณฑ์อย่างมหาศาล

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัท motan group

การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย และฝ่ายพัฒนา เป็นจุดเปลี่ยนและจุดสำคัญสำหรับเราในด้านนวัตกรรมและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เครือข่ายทั่วโลกที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่มบริษัท motan group สร้างแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้งหมดและดูแลการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท

การวิจัยและการพัฒนา

ทีมการจัดการการพัฒนาและผลิตภัณฑ์ระดับสากลของเราในสำนักงานสามแห่งมีหน้าที่ทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญของงานพัฒนาของกลุ่มบริษัท motan group ได้แก่ แนวโน้มของอุตสาหกรรม ความต้องการของตลาดและของลูกค้า การอนุรักษ์ทรัพยากร การประหยัดพลังงาน และมาตรฐานด้านคุณภาพที่สูง แรงขับเคลื่อนของเราคือความตั้งใจจริงที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงที่สุดให้กับลูกค้าของเรา โดยการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าคุ้มราคาให้กับลูกค้า

 

ศูนย์เทคโนโลยี

กว่าที่ผลิตภัณฑ์ของ motan จะพร้อมออกสู่ท้องตลาดได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาของเราทั้งหมดเสียก่อน ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคือการทดสอบอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการและศูนย์เทคโนโลยี นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีของเราพร้อมให้บริการลูกค้าและเครือข่ายของเราในการทดสอบโซลูชันโดยรวมด้วย เช่น การทดสอบวัสดุใหม่ๆ เป็นต้น เราจัดการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงและการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าให้กับลูกค้าของเรา ในกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ เราเปิดศูนย์เทคโนโลยีของเราให้กับทุกคนที่สนใจจะทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ motan ได้เข้ามาเยี่ยมชม

 

การจัดการนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นสิ่งที่ motan เรียกว่า แนวคิดใหม่ๆ เป็นประกายไฟที่เกิดขึ้นเมื่อมันสมองที่ชาญฉลาดเกิดแรงบันดาลใจ หากเก็บไว้ในใจ แนวคิดใหม่ๆ จะไม่มีโอกาสจุดประกายจินตนาการ สร้างความสุขให้แก่ผู้คน และเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นที่ที่ดีกว่านี้

ตลอดประวัติศาสตร์ของบริษัทของเรา เราปรับตัวตามแรงบันดาลใจของอิทธิพลใหม่ๆ เสมอ สิ่งสำคัญในนวัตกรรม ได้แก่ ค้นพบ – พัฒนา – ตัดสินใจ – ลงมือปฏิบัติ

เทคโนโลยีและวัสดุใหม่ๆ ทำให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งวัสดุพลาสติกก็ได้รับการพิสูจน์ในอุตสาหกรรมของเราตั้งแต่มีการพัฒนาวัสดุพลาสติกขึ้นมาแล้ว การจัดการนวัตกรรมของเราได้รับการกำหนดลักษณะตามการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในทางหนึ่ง ฝ่ายพัฒนาและวิจัยของเราทำการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆ ในกระบวนการและโครงการที่คล่องแคล่วว่องไว เนื่องจากอุปกรณ์รอบข้างในอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตเสมอ เราจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแนวคิดและแนวโน้มใหม่ๆ ร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเรา ในอีกทางหนึ่ง ลูกค้าและเครือข่ายการขายที่ครอบคลุมกว้างขวางของเราก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่เราจะได้สามารถจัดหาโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

การจัดการคุณภาพ

นอกจากเราจะยึดถือคติพจน์ Think materials management (การคำนึงถึงการจัดการวัสดุ) ในโลกผลิตภัณฑ์และการให้คำปรึกษาของเราแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น เรายังยึดถือคติพจน์นี้ในกระบวนการของเราด้วย ดังนั้นการรับประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์และบริการจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เรารับประกันการจัดการคุณภาพภายในของเราตามมาตรฐาน ISO 9001

ด้วยกระบวนการและการรับประกันคุณภาพที่มีมาตรฐานซึ่งมีการควบคุมคุณภาพภายในเป็นประจำ เราปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานของเราอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพ สิ่งนี้มีความยั่งยืนและยกระดับความเชื่อมั่นของลูกค้า ซัพพลายเออร์ พันธมิตร และพนักงานของเราอย่างเห็นได้ชัด

เราถือว่ามาตรฐานด้านคุณภาพที่สูงของผลิตภัณฑ์และโซลูชันเป็นหน้าที่ของเรา เพื่อตัวเราเอง และเพื่อลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย และซัพพลายเออร์ของเราด้วย

 

ดาวน์โหลด