Skip to main content
Icon Contact

กลุ่มบริษัท motan group ดำเนินงานอยู่ในกว่า 80 ประเทศ โดยมีบริษัทย่อยและตัวแทนจำหน่ายอีกมากมายทั่วโลก ดังนั้นเราจึงอยู่ใกล้กับลูกค้าเสมอ ตั้งแต่การพัฒนาโครงการ การให้คำปรึกษาด้านพลังงาน ไปจนถึงสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบตามที่ลูกค้ากำหนดในศูนย์เทคโนโลยีของเรา ซึ่งเราดำเนินงานอยู่ในทุกภูมิภาคการขาย เรามีแพ็กเกจครบวงจรสำหรับการจัดการวัสดุในอุตสาหกรรมพลาสติก เราพร้อมให้บริการลูกค้าของเราเสมอ

ด้วยองค์ความรู้ของสองยี่ห้อและสองบริษัทก่อนหน้านี้ ที่ในตอนนี้ได้ควบรวมกันเป็นบริษัทเดียว เราจึงมีการประสานกำลังที่มีคุณค่าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราเป็นประจำ ความสามารถต่างๆ ที่ส่งเสริมและเติมเต็มซึ่งกันและกันจนสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมด้านนี้มานานกว่า 60 ปี ดังนั้นเราจึงสามารถจัดการกับห่วงโซ่กระบวนการของการผลิตและแปรรูปพลาสติกได้ทั้งหมด

 

ค่านิยมที่ชัดเจนสำหรับอนาคต: สอดคล้องกับตลาด มีนวัตกรรม และมีความรับผิดชอบ

 

  • เรามีหน้าที่รักษาคุณภาพให้กับลูกค้า พันธมิตร ซัพพลายเออร์ และพนักงานของเรา นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่ชัดเจน ซึ่งก็คือ ความยั่งยืนที่นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่ชัดเจน ซึ่งก็คือ ความยั่งยืนเป็นตัวกำหนดการดำเนินงานของเราเป็นตัวกำหนดการดำเนินงานของเรา
  • เรามุ่งเน้นความสนใจของเราไปที่ลูกค้าโดยการจัดหาโซลูชันที่สอดคล้องกับตลาดและราคาประหยัด ปรับแต่งมาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • เราเรียกสิ่งนี้ว่า "Think materials management" (การคำนึงถึงการจัดการวัสดุ) เพื่อดำเนินงานตามหลักการนี้ เราจึงปรับการตอบสนองของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและพัฒนาการของตลาดเสมอ