Skip to main content
Icon Contact

การเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืนและคุ้มค่า

เราเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าและพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การใช้งาน รวมทั้งการบริการและแบบจำลองธุรกิจต่อไป พร้อมทั้งเฝ้าสังเกตการอนุรักษ์ทรัพยากรด้วย

นอกจากลูกค้าแล้ว motan ทำงานร่วมกับสถาบัน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อสร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ที่ช่วยของเราในการคิดทบทวน ออกแบบ และทำให้โซลูชันนวัตกรรมต่างๆ กลายเป็นจริง องค์ความรู้ไม่เพียงแค่เชื่อมโยงกันเท่านั้น แต่ยังถูกส่งต่อและได้รับการส่งเสริมอย่างยั่งยืนด้วย ในขณะเดียวกัน การทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของเราเชื่อมโยงเราเข้ากับการแลกเปลี่ยนความรู้ในหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ เราส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถโดยการให้ทุนการศึกษา จัดการฝึกงานในภาคเรียน และกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการและสถาบันวิจัยโดยการจัดหาอุปกรณ์รอบข้างและระบบของ motan ให้แก่สถานที่นั้นๆ ด้วย การศึกษาและการส่งต่อความรู้เฉพาะทางเป็นจุดมุ่งเน้นหลัก

เครือข่าย

SKZ – ศูนย์พลาสติก

 

เราทำงานร่วมกับ SKZ มาตั้งแต่ปี 2015 ในส่วนของสถาบันการศึกษา motan campus และโครงการฝึกอบรม การเป็นสมาชิก SKZ ทำให้เราสามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดของทีมได้ เราสามารถสร้างเครือข่ายที่เราได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากผู้คนที่ยอดเยี่ยม และเราสามารถสนับสนุนความสนใจและแนวคิดเกี่ยวกับพลาสติกด้วยการดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อทำให้สามารถนำแนวคิดเหล่านั้นไปใช้งานจริงได้


“"แน่นอนว่า นวัตกรรมเป็นมากกว่าแค่การมีไอเดียมากมายนัก เพราะมันคือการทำให้ไอเดียกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของจริง" ศ.ดร. Martin Bastian (ผู้อำนวยการสถาบัน SKZ) กล่าว

IKV - สถาบันการแปรรูปพลาสติกของมหาวิทยาลัย RTHH Aachen

 

สถาบันการแปรรูปพลาสติกขับเคลื่อนนวัตกรรมและเป็นผู้ร่วมวิจัยในอุตสาหกรรมพลาสติก ความรู้ที่ครอบคลุมกว้างขวางและประสบการณ์อันยาวนานหลายปีในทุกแง่มุมของเทคโนโลยีพลาสติกทำให้ IKV มีสถานะที่ไม่เหมือนที่ใดในประเทศเยอรมนี การทำงานร่วมกันระหว่าง IKV และ motan มีหลายแง่มุม motan ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยต่างๆ ของ IKV โดยการให้ยืมอุปกรณ์ต่างๆ และ IKV คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ motan เกี่ยวกับการทำให้ไอเดียใหม่ๆ กลายเป็นจริง


“"แม้ว่าเราจะดีใจมากกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ แต่เราจะพอใจอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อการค้นพบเหล่านั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง" ศาสตราจารย์ Christian Hopmann (ผู้อำนวยการและประธานสถาบัน) กล่าว

LIT (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเมือง Linz) แห่ง JKU (มหาวิทยาลัย Johannes Kepler) ในเมือง Linz

 

มหาวิทยาลัย Johannes Kepler แห่งเมือง Linz มีบทบาทในการบุกเบิกนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง LIT เป็นตัวแทนด้านวิศวกรรมศาสตร์ของเมือง Linz ที่เชื่อมโยงนักวิจัยจากสาขาวิชาและภาควิชาต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีและให้ทุนจำนวนมากเพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีแบบสหวิทยาการในระดับสูงสุด JKU Linz สร้างโรงงานที่เป็นโครงการนำร่องชื่อว่า LIT Factory ซึ่งเป็นโรงงานสำหรับการวิจัยอัจฉริยะที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) motan-colortronic ก็มีส่วนร่วมในด้านเทคโนโลยีพลาสติกและร่วมทำงานในโครงการแห่งอนาคต "LIT Factory" และร่วมงานกับสถาบันการอัดรีดและการผสมพอลิเมอร์ด้วย


"หากไม่มีพลาสติกและไม่มีการพัฒนาพลาสติกอย่างต่อเนื่อง เราคงนึกภาพสังคมในยุคนี้ไม่ออกเลย"

VDMA – สมาคมผู้ผลิตระบบและเครื่องจักรแห่งประเทศเยอรมนี

 

สมาชิกกว่า 3,200 รายของสมาคมนี้ทำให้ VDMA เป็นองค์กรด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในยุโรป สมาคมดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ของอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายนี้ บริษัทกว่า 200 แหล่งรวมถึง motan-colortronic เป็นสมาชิกในสมาคมวิชาชีพด้าน "เครื่องจักรสำหรับพลาสติกและยาง" บริษัทเหล่านี้คิดเป็นกว่าร้อยละ 90 ของการผลิตพลาสติกและยางในประเทศเยอรมนี motan-colortronic เป็นสมาชิกของ VDMA มาตั้งแต่ปี 2013 และ Sandra Füllsack กรรมการผู้จัดการของ motan holding เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพ VDMA มาตั้งแต่ปี 2015

สมาคมดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลและให้การสนับสนุนงานวิจัยของเหล่าสมาชิกด้วย เรื่องที่ทางสมาคมให้ความสนใจในตอนนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรม 4.0 ความยั่งยืน การพิมพ์ 3 มิติ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบูรณาการหน้าที่ต่างๆ


"นโยบายด้านนวัตกรรมก็มีส่วนสำคัญในบริษัทอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การทำงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมร่วมกันเป็นเหมือนเพชรเม็ดงามในระบบนวัตกรรมของเยอรมนี ซึ่งต้อง 'เจียระไน' ให้สวยงามในระยะยาว" Hartmut Rauen รองกรรมการผู้จัดการของ VDMA กล่าว

HTWG Konstanz – แรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติก

 

งานวิจัยและการพัฒนาไอเดียต่างๆ ตลอดจนการทำให้ไอเดียเหล่านั้นกลายเป็นจริง เป็นจุดมุ่งเน้นหลักของ HTWG Konstanz การเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการหลายแห่งและหลักสูตรแบบสหวิทยาการทำให้ HTWG Konstanz ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้เฉพาะทางกับบริษัทด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลาสติกต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งรวมถึง motan ด้วย motan ทำงานเรื่องการจัดการวัสดุร่วมกับห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลาสติกของมหาวิทยาลัยมานานหลายปีแล้ว


“"เราพยายามแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้ประโยชน์จากกันและกันและเพื่อใช้เทคโนโลยีพลาสติกในบริบทนี้อย่างมีความรับผิดชอบ" ศ.ดร. Lazar Bošković (หัวหน้าห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลาสติก) กล่าว

mo’s Corner – อธิบายการจัดการวัสดุไว้อย่างเรียบง่าย

 

กว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีการก่อตั้งและขยายเว็บบล็อกเกี่ยวกับวิชาเฉพาะทางของเราอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือเพื่อแบ่งปันความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการวัสดุผ่านทาง mo's Corner เพราะเราเชื่อว่า "การศึกษา [และความรู้] จะเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับเรา และเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตด้วย"1 ในขณะเดียวกัน mo's corner ก็กลายเป็นเรื่องราวแห่งความสำเร็จ มีการเผยแพร่หนังสือวิชาเฉพาะทางที่มีบทความด้านเทคนิคกว่า 60 บทในวารสารวิชาเฉพาะทางระดับนานาชาติ เว็บบล็อกวิชาเฉพาะทาง และทางช่อง YouTube ในกว่า 5 ภาษา เรายินดีที่มีช่องการศึกษาที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งอธิบายวิชาการจัดการวัสดุที่ซับซ้อนอย่างละเอียดและเรียบง่าย และทำให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

1อ้างอิงจาก: Ed Markey

 
"การศึกษาจะเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับเรา และเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตด้วย" Ed Markey กล่าว

ศูนย์เพื่อความยั่งยืนแห่งอินโด-เยอรมัน (Indo-German Centre for Sustainability, IGCS)

ศูนย์เพื่อความยั่งยืนแห่งอินโด-เยอรมัน (IGCS) ทำหน้าที่เชิงรุกเกี่ยวกับการปฏิรูปไปสู่ความยั่งยืนและการถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์และนักวิจัยชั้นยอดจากประเทศเยอรมนีและอินเดียด้วย จุดมุ่งเน้นอีกหนึ่งประการของ IGCS ก็คือการไปเยือนโรงเรียนภาคฤดูร้อนและฤดูหนาวจำนวนมากในสองประเทศนี้ เพื่อจุดประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

เครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำ IGSC ทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจและนำเสนอมุมมองที่กว้างขวางเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ การกำหนดรูปแบบแนวคิด และมาตรฐาน ตลอดจนตัวอย่างของแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

IGCS และ motan ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพลาสติก ในปี 2021 IGCS และ motan จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสมือนจริงขึ้นเป็นครั้งแรกในหัวข้อ "ความท้าทายและกลยุทธ์ในการจัดการพลาสติก" การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ใช้เวลาสองวันนี้มีการพูดให้ความรู้ของวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ตลอดจนการทำงานกลุ่มของนักศึกษาเพื่อพัฒนาไอเดียใหม่ๆ เกี่ยวกับความยั่งยืน

 

everwave

ปลดปล่อยแม่น้ำจากพลาสติกและปกป้องทะเล นั่นคือภารกิจของสตาร์ทอัพที่ตั้งอยู่ในอาเค่น เสาหลักสองประการที่นี่คือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและแรงบันดาลใจด้านระบบนิเวศ เทคโนโลยีที่ซับซ้อนช่วยให้ Everwave ไม่เพียงแต่ตรวจจับขยะเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์และป้องกันไม่ให้ลงสู่น้ำตั้งแต่แรกอีกด้วย บริษัทต่างๆ สามารถชดเชยรอยเท้าพลาสติกได้โดยปล่อยให้สตาร์ทอัพเก็บขยะจากน้ำให้พวกเขา – motan ก็เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนให้กับน้ำไร้ขยะทั่วโลก

“การปกป้องธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม จึงทำงานร่วมกัน” - ซีอีโอ เคลเมนส์ ไฟเกิล