Skip to main content
Icon Contact

Corporate Social Responsibility ve motan’ın ilkeleri

Sürdürülebilirlik, uzun zamandır motan'ın şirket felsefesinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Faal olduğumuz alanların sayısı geniştir.

 

Plastiklerin pek de iyi bir imajı yoktur. Pratik ve ekonomik çözümler bulmak için plastiğin birçok vakada şu an için tek çözüm olduğu bilinen bir gerçektir. Buna rağmen yeni talepler tüketicileri etkiliyor ve kaynakların kıtlığı da (özellikle petrol) B2B müşterilerimizin işlerini ve dolayısıyla da bizim işlerimizi etkiliyor. Plastik endüstrisinde çevresel aygıtlar üreticisi olarak plastik üreticileriyle ve plastik işleyen endüstri arasında bir bağ görevi görüyoruz. Bu nedenle plastik endüstrisindeki dolaşım ekonomisiyle doğrudan temas noktalarımız var.

 

Ekolojik sorumluluk

Çevrenin korunması bizim için önemlidir. Plastiklerin, çevremize olan negatif etkilerinin farkındayız. motan ürünleri kullanılırken kaynaklarımızın sorumluluk bilinciyle ele alınması her türlü gelişmenin önündedir. Yani üretim prosesleri içerisinde plastiklerin kaybını azaltmak ve enerji açısından daha verimli üretim tesisleri ve binalar tasarlayarak ve ortaya çıkan enerjiyi tekrar kullanarak kaynaklarımızı korumak bu anlayışın temellerini oluşturuyor.

 

Sosyal sorumluluk

Ulusal ve uluslararası çalışma standartlarına riayet etmekle yükümlüyüz. Çalışma yerinde güvenlik ve sağlık konularında özveride bulunuyoruz. Adil ücret ve çalışanların eşit muamele görmesi bizim için doğaldır. Uluslararası Çalışma Organizasyonunu (ILO) ve ilkelerine saygı duyuyoruz. Dünya çapında 500'den fazla kişiye istihdam sağlayan işveren olarak çalışanlarımızı sağlık, eğitim ve iş emniyeti alanlarında destekliyoruz ve ağımız ve motan Vakfı üzerinden şirket sınırlarını aşan özverilerde bulunuyoruz.

 

 

Ekonomik sorumluluk

Ürünlerimiz tıpkı geri dönüştürülmüş granül, tane veya pudra gibi iyi işlenecek biçimde geliştiriliyor. Ürünleri geliştirirken şu anda araştırılıp endüstriyel kullanım için test edilen gelecekte kullanılabilecek yeni malzemeleri de dikkate alıyoruz.

İş sahamızdaki değişiklikleri fırsat olarak kabul ediyor ve kendimizi kaliteli makinelerin üreticisi olarak görüyoruz; makinelerimiz yüksek kalitededir ve hassas malzemeleri yüksek verimle ve olabildiğince düşük CO2 emisyonuyla işleyebiliyor - böylece üretim prosesi esnasında malzeme kaybı olmadan yüksek bir üretim standardı sağlayabiliyoruz.

Blue Competence adlı sürdürülebilirlik hareketinin ortağıyız. Blue Competence, makine ve tesis imalatında sürdürülebilirliği teşvik eden bir VDMA hareketidir ve aynı zamanda sektör için sürdürülebilir çözümler yayınlıyor. Bu ortaklıkla, makine ve tesis imalatı için Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerini esas alan on iki adet sürdürülebilirlik prensibine riayet etmekle taahhüt ediyoruz.